image

Wie ben ik?

Als Licentiaat in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie ben ik al meer dan 25 jaar werkzaam als psychomotorisch therapeut in het Bijzonder Onderwijs, waar ik kinderen begeleid met psychomotorische problemen en leermoeilijkheden. Als GON-begeleider in het gewoon onderwijs begeleid ik ook kinderen met dezelfde moeilijkheden. Meer en meer ben ik er van overtuigd dat een goed psychomotorisch functioneren tot één van de basispijlers behoort van een motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel gelukkig functioneren.

Mijn positieve ervaringen gedurende die vele jaren met kinderen, leerkrachten én ouders versterken mij in deze visie. Graag wil ik dan ook mijn expertise op dit vlak ten dienste stellen voor kinderen met psychomotorische problemen en leermoeilijkheden.

Ik ben dan ook blij dat ik als psychomotorisch therapeut en kindercoach een stukje van de puzzel mag zijn van het Beau-Fort concept, om alzo voor meer levenskwaliteit te zorgen voor uw kind én voor u! 

Doelgroep

Kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren met moeilijkheden op vlak van:


Motoriek

- Grove motoriek: lopen, rollen, balvaardigheid, evenwicht, coördinatie …
- Fijne motoriek: knippen, plakken, kleuren …
- Schrijfmotoriek: schrijfhouding, schrijfbeweging, nauwkeurigheid …
- Visuomotoriek: een combinatie van kijken en zien, het doen, en het denken
- Lateralisatie
- …

Cognitief

- Ruimtelijke oriëntatie en visueel-ruimtelijke vaardigheden
- Rekenen: bewerkingen, meetkunde, metend rekenen, vraagstukken …
- Leren Leren: werkhouding, kijken, luisteren, planmatig werken, geheugen, vergelijken, relaties leggen, zelfstandigheid …
- Concentratie
- …

Sociaal-emotioneel

- Zelfvertrouwen
- Samenwerking
- Bewegingsvreugde
- Lichaamsbeeld
- Lichaamsbeheersing
- …

Diverse diagnoses

- DCD
- NLD
- CVI
- AD(H)D
- Dyscalculie
- …

image

Intake.

Tijdens dit eerste verkennend gesprek zetten we uw vragen en onze mogelijkheden op een rijtje. Breng zeker alle verslagen mee die u heeft over uw kind. Zo kunnen we zo snel mogelijk een beeld vormen van de knelpunten die er zijn.

image

Testonderzoek.

Indien nodig wordt er een testonderzoek afgenomen. Dit is erg belangrijk om:
• een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind.
• een gericht begeleidingsplan op te kunnen stellen.
• voldoende gestandaardiseerde en genormeerde gegevens te hebben om voor sommige disciplines een tegemoetkomingserkenning bij uw ziekenfonds aan te vragen.

image

Verslaggeving en adviesgesprek.

U krijgt een verslag mee van het onderzoek van uw kind. Hierin kan u niet alleen de scores vinden, maar ook alle observaties en de conclusies. Zo heeft u alle vrijheid om desgewenst op basis van deze gegevens, een begeleiding op te starten.

We ronden de testfase af in een adviesgesprek. Hierin licht ik het hele onderzoek, mijn bevindingen en adviezen toe.

image

Begeleidingsfase.

Indien gewenst starten we direct na het adviesgesprek met de begeleiding van uw kind. Hierin werken we altijd met vier pijlers: het kind, de therapeut, de ouders en de school.

image

Evaluatie.

Elke sessie wordt kort met u besproken. Waar nodig krijgt u richtlijnen mee om thuis met uw kind verder te oefenen. Op regelmatige tijdstippen herevalueren we de begeleidingsdoelstellingen en de vorderingen van uw kind. Op uw vraag kan dit meermaals gebeuren.

Het ziekenfonds komt voor enkele aspecten en onder welomschreven voorwaarden tussen in de kosten. Ik help u graag verder met uw vragen hierover.

Neem contact op

Via onderstaande gegevens kunt u mij bereiken. Bel gerust indien u vragen heeft, meer informatie wil over de behandelingen of een afspraak wil maken.


E-MAIL: info@rudivliegen.be                        
GSM: +32 486 94 70 07